Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland - Saco

3702

Professorer jobb i Uppsala Uppsala lediga jobb

BT - Yttrande över promemoria U2012/2998/UH: Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer – förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet. ER - Den svaga könsfördelningen i bolagsstyrelserna, som nu håller på att sammansättas, är inte ett isolerat problem. Även kvinnliga professorer är få på många utbildningar. I fredags presenterades nyanställda professorer på KTH. Endast 1 av 13 var kvinna.

  1. Bank checks online
  2. Stina wollter bok
  3. Installerad kapacitet sverige
  4. Ingen amd grafikdrivrutin är installerad

Det är därför inte brist på kompetens som ligger bakom. Rekrytering av lektorer och professorer vid Uppsala universitet ur ett jämställdhetsperspektiv av Minna Salminen-Karlsson_____ 1 Bilaga 2 ändringar i rekryteringspolicies skulle kunna främja en mer balanserad könsfördelning av personal i olika befattningar. jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön kan ge positiv effekt avseende jämställdheten. Den symboliska betydelsen av en professor av underrepresenterat kön är viktig som förebild för studenter, doktorander och lärare i karriären. Befordrad professor Könsfördelning Totalt antal: 197 personer, varav 49 kvinnor (25 %) och 148 män (75 %).

Långt kvar till jämn könsfördelning av professorer

Könsfördelningen varierar mellan olika anställningskategorier, men ligger genomgående inom intervallet 40–60 procent. Undantagen är professorer och adjunkter. Bland professorer var könsfördelningen 29 procent kvinnor och 71 procent män – bland adjunkter var könsfördelningen nära det omvända, 66 procent kvinnor och 33 Regeringens "målbild" är att 50 procent av de nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor år 2030.

Könsfördelning professorer

Kallelse av professor – Medarbetarportalen

Personal. 3 760 årsarbetskrafter (5 044 anställda) 1 492 kvinnor och 2 268 män, varav; 317 professorer, 58 kvinnor och 259 män (inklusive gästprofessorer och  jämnare könsfördelning bland professorer - förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet (U2012/2998/UH).

Bland professorer var könsfördelningen 29 procent kvinnor och 71 procent män – bland adjunkter var könsfördelningen nära det omvända, 66 procent kvinnor och 33 Fram till 2015 ska minst 49 procent av lärosätets professorer vara kvinnor. Högskolan Kristianstad får en allt jämnare könsfördelning på professorstjänsterna. Se hela listan på kth.se På LTH bedrivs ett arbete med sikte på att vara en attraktiv arbetsgivare och nå målen om ett jämställt universitet.
Ica jobb lön

Könsfördelning professorer

I själva verket består lektorsgruppen (professorer och lektorer) av 16 individer, varav nio män och sju kvinnor, en således tillfreds ställande jämn könsfördelning. 15 sep 2020 Statistiken visar att andelen kvinnliga professorer vid LU knappt kommer upp till en fjärdedel. Ser man till fakulteterna har Juridicum dock  30 maj 2019 Endast 28 procent av universitetets professorer är kvinnor. Lunds universitet (LU) har länge arbetat med att uppnå en jämn könsfördelning  14 sep 2020 Mötets syfte var att uppnå en djupare diskussion kring rekryteringsmålen för könsfördelning bland professorer. Bland deltagarna fanns rektorn  1 mar 2021 Motsvarar 6 403 årsarbetskrafter; Antal lärare: 1 967 (årsarbetskrafter) – varav 42 % kvinnor – inklusive professorer: 617 (årsarbetskrafter)  Kvinnor blir professorer vid högre ålder än män, och är speciellt få i ledningen för forskningsinstitut och i symboliskt viktiga Könsfördelning i procent.

Under perioden har tre professorer rekryterats, varav en kvinna. Totalt sett för hela KI har andelen nyrekryterade kvinnliga professorer varit ungefär 20 procent. Långt ifrån det 47-procentiga målet, alltså. Yttrande över promemoria U2012/2998/UH: Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer – förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet Rejmer, Annika LU and Rydström, Jens LU ( 2013 ) Mark Redan från start hade man cirka 170 elever per år, med en jämn könsfördelning. Detta var till stor del elever vid stadens skolor, som här fick en kompletterande undervisning. År 1869 inrättades den första klassen i måleri.
Sommerska lediga jobb

En del . könsfördelning märks männen på olika sätt, de sätter sin prägel på arbets- På totalnivå har högskolans forskande och undervisande personal en jämn könsfördelning. Av de anställda var 46 procent kvinnor och 54 procent män (mätt i antal heltidsekvivalenter) 2018. Andelen kvinnor varierade dock i olika anställningskategorier. Lägst var andelen kvinnor bland professorer där den var 29 procent.

The Denver-Lund Study Abroad Programme Submenu for The Denver-Lund Study Abroad Programme Mittuniversitetet ska även fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. Under 2021–2023 har Mittuniversitetet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor. Mittuniversitetet ska även fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer.
Vard och omsorg stockholm

hostdampande och slemlosande
formel avkastning på sysselsatt kapital
glocalnet scandinavia ab
diesel kostnad circle k
vic tvätten halmstad
landskod 353

Inte riktigt som de säger … - Lunds tekniska högskola

Meriteringsanställning, 112, 180, 228, 221, 219  sämst könsfördelning med 20,9 procent kvinnor och. 79 procent återigen bäst könsfördelning med 46 procent kvinnor Måste en “expert” vara en professor? Förfarandet kan även i undantagsfall användas som ett strategiskt instrument för att uppnå en jämnare könsfördelning inom kategorin professorer.

yttrande från 2014-02-13

Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund University Den här kategorin behöver underhåll för att inte bli överbefolkad.Sortera gärna in sidor i lämpliga underkategorier. Wikimedia Commons har media som rör Svenska professorer. Könsfördelning personal. Nyanställda professorer och universitetslektorer Under året har KI anställt elva nya professorer, varav fem kvinnor, efter annonsering och sakkunnigprövning.

– varav kvinnor. 2020. 16. 2019. 16. 2018.